ASCHF-R solicita modificarea Codului Fiscal
 

 

Ca urmare a punerii in dezbatere a proiectului de ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale,

ASCHF-R a propus modificarea art. 456 – Scutiri, li t), din Capitolul II – Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri, prin adaugarea unei noi categorii de persoane și anume cea a reprezentantilor legali ai persoanelor adulte cu handicap puse sub interdictie judecatoreasca.

 

In urma modificarilor propuse de ASCHF-R, lit t) a art. 456 ar trebui sa fie completata astfel:

t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, precum și  ai persoanelor adulte cu handicap aflate sub interdicție.

 

Motivarea modificarii are substanta in prevederile Codului de procedura civila (art. 935-942),  in analiza rezultatelor anchetelor sociale desfasurate de ASCHF-R la domiciliul membrilor din cele 9 filiale judetene si in inregistrarea situațiilor extrem de dificile din punct de vedere social in care se afla cei care au in ingrijire persoane adulte puse sub interdictie si care au fost in mod repetat ignorati in prevederile legale de pana acum.

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2016, ASCHF-R