Informatii privind salarizarea asistentului personal al persoanei cu handicap grav/indemnizația lunară (în loc de asistent personal), cf art. 42 – 43 din Legea nr. 448/2006
 

 

Art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicata in Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 15 din 6 ianuarie 2017 stabileste:

“Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră.”

 

Art. 3 din OUG nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2017 stabileste:

“Alineatele (2) si (3) ale articolului 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobata cu modificari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
"(2) Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale. 
(3) La finele exercitiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata neutilizate pentru plata obligatiilor prevazute la alin. (1) care depasesc procentul de 90% din totalul platilor efectuate se restituie la bugetul de stat
." 

 

Indemnizatia lunara pentru persoana cu handicap grav (in loc de asistent personal, conform optiunii exprimate) se asimilează cu salariul de baza pentru functia de asistent social debutant cu studii medii.

In prezent, valoarea salariului net pentru functia de asistent social cu studii medii poate fi diferita. OUG nr. 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare a prevazut posibilitatea ca autoritatile administratiei publice locale sa stabileasca o crestere salariala pentru personalul angajat in institutiile publice locale de pana la 12%, daca erau indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) incadrarea cheltuielilor de personal in limita bugetului aprobat; b) incadrarea cheltuielilor de personal in limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale.

Incepand cu data de 1 februarie 2017, salariul de baza pentru functia de asistent social debutant cu studii medii cu care se asimileazã indemnizatia lunara pentru adultul cu handicap grav (in loc de asistent personal)  poate avea doua  valori:

      1.450 lei brut, respectiv 1.065 lei net (prin aplicarea cotelor procentuale ale contributiilor sociale corespunzatoare asiguratului si tinând seama de deducerea personala), daca  nu  a  beneficiat  de prevederile OUG nr. 27/2015 in perioada 1 iulie 2015 - 31  septembrie 2015.

      1.470 Iei brut, respectiv 1079 lei net (prin aplicarea cotelor procentuale ale contributiilor sociale corespunzatoare asiguratului si tinând seama de deducerea personala), daca a beneficiat de prevederile OUG nr. 27/2015 in perioada 1 iulie 2015 - 31  septembrie 2015.

 

6 februarie 2017, Bucuresti, ASCHF-R