9 decembrie 2017 – Sedinta de lucru a Consiliului Director al ASCHF-R
 

Consiliul Director al ASCHF-R va analiza cu prioritate indeplinirea programului de activitati pe anul 2017 si va contura programul de activitati pe anul 2018 cat si bugetul de venituri si cheltuieli necesar pentru desfasurarea  activitatilor propuse in anul 2018.

 

Se va face o evaluare a reprezentarii ASCHF-R in relatia cu institutiile publice centrale si locale si ale Municipiului Bucuresti, cu ONG-urile partenere, sponsori, cu diferiti colaboratori si prestatori de servicii.

 

O atentie deosebita sa va acorda relatiei pe care ASCHF-R o are cu  Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD) din cadrul Ministerul Muncii si Justitiei Sociale care are rolul de a duce la îndeplinire obligaţiile asumate de statul român în materia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, de a pune în aplicare şi de a urmări şi asigura aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi  iar ASCHF-R isi propune sa aiba un rol activ in monitorizarea respectarii masurilor destinate persoanelor cu dizabilitati, cuprinse in programul de guvernare al Coalitiei PSD-ALDE cat si a Strategiei Nationale “O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati”, adoptata prin HG nr. 655/2016.