Proiectul „Atelier pentru reparații și distribuție gratuite dispozitive și alte mijloace ajutătoare”, denumit Atelier service, este desfășurat de ASCHF-R  în parteneriat public – privat și vizează facilitarea integrării educaționale și sociale a copiilor și tinerilor cu dizabilități, prin punerea la dispoziție în mod gratuit a mijloacelor ajutătoare necesare și de bună calitate.

 

Parteneri:

      Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic – România (ASCHF-R)*

      ASCHF-R - Filiala Argeș**

      Consiliul Județean Argeș prin DGASPC Argeș

Locație: Pitești, Calea Drăgășani nr. 8, jud. Argeș

Informații suplimentare: www.aschfr.ro / Proiecte

 

Activitățile principale desfășurate în Atelierul service sunt:

A1 - Reparații fotolii rulante, cadre de mers fixe și mobile, cârje, scaune de toaletă, sisteme de poziționare,  triciclete, biciclete ergonomice și alte tipuri de mijloace ajutătoare

A2 - Executarea, la comandă, de mână curentă, sisteme de sprijin toaletă și altele

A3 - Distribuirea de dispozitive și alte mijloace ajutătoare reparate și verificate din punct de vedere tehnic, la solicitarea membrilor organizației sau a altor persoane aflate în nevoie

A4 - Informarea persoanelor cu dizabilități și a aparținătorilor acestora cu privire la procurarea mijloacelor ajutătoare

A5 - Activități administrative: sortarea, trierea si inventarierea materialelor primite ca donații, raportare anuală sau la cerere, arhivare etc.

 

Activitatea Atelierului service însumează anual zeci de produse reparate și distribuite în mod gratuit; de exemplu, în anul 2015, au fost reparate 71 fotolii rulante, 3 cadre de mers, o masă brancard de spital, 2 scutere electrice, 2 triciclete speciale, o toaletă specială mobilă și au fost distribuite 101 fotolii rulante, 58 cadre de mers, 32 perechi cârje, 17 toalete speciale mobile, 3 verticalizatoare, 2 scaune de toaletă, bastoane.

 

Beneficiari:

Beneficiarii direcți sunt copiii și tinerii cu dizabilități din cadrul filialelor ASCHF-R dar și alte persoane cu dizabilitate care au, la un moment dat, o problemă de funcționare a unui mijloc ajutător.

 

Solicitare de sprijin

 

Funcționarea Atelierului service presupune existența unui stoc de dispozitive ajutătoare: scaune rulante, cadre de mers, cârje, sisteme de poziționare, scaune de toaletă, mese mobile și altele, aflate în stare de funcționare sau nu.  Dintre aceste dispozitive, unele întră în reparație iar altele sunt descompuse și piesele sunt utilizate în operațiunile de reparare.

 

La ora actuală, stocul de dispozitive și de produse necesare reparațiilor este foarte redus!

 

Avem nevoie de piese de schimb, de dispozitive uzate care pot fi dezasamblate! ASCHF-R Filiala Argeș poate suporta costurile transportului de la dvs la atelier!

 

Avem nevoie de mijloace ajutătoare și de protezare utilizate dar care, după o evaluare atentă și reparație de calitate, pot fi refolosite!  

 

Avem nevoie de contacte cu instituții care utilizează astfel de produse, să știe unde le pot trimite pentru reparații! 

 

Lipsa unor astfel de dispozitive poate reduce la singurătate și izolare persoane cu dizabilități!

 

ASCHF-R a inițiat și a continuat chiar și în clipe dificile acest proiect tocmai pentru a evita excluziunea socială! 

 

Mulțumim anticipat pentru sprijin!

Ion TOLOȘ, președinte ASCHF-R, coordonator Atelierul service

 

 

 

*Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic – România (ASCHF-R) este organizație formată cu precădere din părinți, fondată în 1990, având în prezent 9 filiale județene (Argeș, București, Buzău, Călărași, Giurgiu, Neamț, Olt, Prahova, Vâlcea) și o activitate neîntreruptă pentru creșterea gradului de incluziune școlară și socială a copiilor și tinerilor cu dizabilități, îmbunătățirea condițiilor lor de viață și susținerea familiilor care îi au în îngrijire.

 

** ASCHFR – filiala Argeș a luat ființă în anul 1991 iar în noiembrie 1997 a inaugurat Centrul de socializare Nova, la Pitești, în cadrul căruia se desfășoară activități de recuperare kinetoterapeutică, educație specială, consiliere și informare. Filiala Argeș administrează Unitatea protejată Impreună