Romana English
Pagina principala DATE CONTACT


 
Asistent personal
 

Atelierul service are nevoie de dumneavoastra!

 

Proiectul „Atelier pentru reparatii si distributie gratuite dispozitive si alte mijloace ajutatoare”, denumit Atelier service

 

 

[...]
 
 

 
Protest drepturi persoane cu dizabilitati si ale asistentului personal

 

Protest drepturi persoane cu dizabilitati si ale asistentului personal a avut loc in parcul Izvor - 26 martie 2024

[...]


 
 
     Intrebari si raspunsuri
Care este ultima majorare a salariului asistentului personal al persoanei cu handicap grav? Click pentru detalii...

Incepand cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariului de baza al asistentului personal al persoanei cu handicap grav s-a majorat cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015  - art. II din Legea nr. 293/2015.

Pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal al persoanei cu handicap grav are dreptul la un “salariu de bază stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii” - art. 37 din Legea nr. 448/2006.


Baza legala:

Legea nr. 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,  Monitorul Oficial, Partea I nr. 884 din 25 noiembrie 2015
Art. II
(1) Incepand cu drepturile aferente lunii decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul din cadrul sistemului public de asistenta sociala, astfel cum este definit in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 185/2015, se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.

sursa: http://legeaz.net/monitorul-oficial-884-2015/legea-293-2015

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1/3 ianuarie 2008, cu modificarile și completările ulterioare - http://anpd.gov.ro/web/legislatie/legi/

 

Bucuresti, 25 martie 2016


Care este nivelul indemnizației lunare acordate în loc de asistent personal al persoanei cu handicap grav?Click pentru detalii...

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede:

“ Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare” - art. 42, alin. (4).

Această indemnizație lunară nu trebuie confundată cu indemnizația lunară de care beneficiază persoanele cu handicap grav și persoanele cu handicap accentuat, în mod diferențiat, în baza prevederilor art. 58, alin. (4) din Legea 448/2006.

Cum se face opțiunea?

Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, adresează o cerere scrisă în care solicită fie angajarea ca asistent personal fie indemnizaţia lunară, în baza prevederilor art. 42, alin. (4) din Legea nr. 448/2006.

Cererea se adresează către conducerea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti (DGASPC).

DGASPC își exprimă în scris acordul pentru asistent personal sau indemnizaţie lunară.

În termen de 5 zile, DGASPC are obligația legală de a comunica angajatorului (primăria localității), acordul pentru opţiunea exprimată de solicitant.

Care este cuantumul indemnizației lunare în loc de asistent personal?

Indemnizaţia lunară este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. – art. 43, Legea nr. 448/2006

În cursul anului 2015, personalul din asistență socială a beneficiat de majorări salariale prin:
OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 30 iunie 2015. In baza acesteia, autoritatile administratiei publice locale au putut stabili „o crestere salariala pentru personalul angajat in institutiile publice locale de pana la 12%, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) incadrarea cheltuielilor de personal in limita bugetului aprobat;
b) incadrarea cheltuielilor de personal in limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale.”

Legea 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 884 din 25 noiembrie 2015

Procentul de majorare stabilit în OUG nr. 27/2015 era de până la 12%, astfel că autoritățile publice locale au putut aplica diferențiat majorarea. În urma acestor aplicări diferențiate, începând cu 1 ianuarie 2016, salariul de bază pentru funcția de asistent social debutant cu studii medii cu care se asimilează indemnizația lunară pe care o primește persoana cu handicap grav în locul asistentului personal poate avea următoarele valori:
- 1313 lei brut, respectiv 969 lei net, dacă nu beneficiază de prevederile OUG nr. 27/2015 anterior lunii octombrie 2015
- 1470 lei brut, respectiv 1079 lei net, dacă beneficiază de prevederile OUG nr. 27/2015 în perioada 1 iulie – 31 septembrie 2015.

Cum se asigură plata indemnizației lunare?

Plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav.

Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz.

Ce persoane nu pot beneficia de indemnizaţia lunară?

Nu pot beneficia de indemnizație lunară:
a) părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav care se află în internate ori în centre de plasament aferente unităţilor sau instituţiilor de învăţământ special;
b) adulţii cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali pe perioada în care adulţii cu handicap grav se află în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respira, ori în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice;
c) persoanele cu handicap grav care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei. – art. 43, alin. 4

Care sunt obligațiile autorităților administrației publice locale cu privire la plata indemnizației lunare în locul asistentului personal?

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura și garanta plata indemnizației lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta. – art. 44, lit. b)

Baza legala:

1. OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 27/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 30 iunie 2015

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa alineatul (5^1) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^2) si (5^3), cu urmatorul cuprins:
"(5^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), autoritatile administratiei publice locale pot stabili o crestere salariala pentru personalul angajat in institutiile publice locale de pana la 12%, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) incadrarea cheltuielilor de personal in limita bugetului aprobat;
b) incadrarea cheltuielilor de personal in limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale.
(5^3) In aplicarea prevederilor alin. (52), autoritatile administratiei publice locale pot stabili cresteri salariale diferentiate pe categorii de personal, in functie de conditiile specifice."

2. Legea nr. 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, Monitorul Oficial, Partea I nr. 884 din 25 noiembrie 2015

Art. II
(1) Incepand cu drepturile aferente lunii decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul din cadrul sistemului public de asistenta sociala, astfel cum este definit in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 185/2015, se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.
sursa: http://legeaz.net/monitorul-oficial-884-2015/legea-293-2015

3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1/3 ianuarie 2008, cu modificarile și completările ulterioare - http://anpd.gov.ro/web/legislatie/legi/

Bucuresti, aprilie 2016


Cum se obține credit cu dobândă subvenționată în condițiile Legii nr. 448/2006 pentru achizitionare autovehicul? Click pentru detalii...

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede (art. 27) că persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat pot beneficia de credit cu dobânda subvenționată de la bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul ANPD la bugetul DGASPC, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul sau adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului.

Condiții:

 1. Valoarea creditului nu trebuie să depășească 10.000 euro
 2. Returnarea creditului nu trebuie să depășească 10 ani

Excepție:
În cazul achiziționării de autovehicule adaptate special pentru persoane cu handicap dedendente de fotoliu rulant, valoarea creditului poate fi 20.000 euro iar perioada de rambursare poate atinge 15 ani.

Pot beneficia de credit cu dobândă subvenționată în condițiile art. 27 din Legea nr. 448/2016:

 • Persoana adultă cu handicap grav
 • Persoana adultă cu handicap accentuat
 • Familia care are în îngrijire copil/copii cu handicap grav
 • Familia care are în îngrijire copil/copii cu handicap accentuat
 • Persoana  care are în îngrijire copil/copii cu handicap grav
 • Persoana  care are în îngrijire copil/copii cu handicap accentuat

Persoanele care au contractat un credit și li se modifică gradul de încadrare beneficiază de aceleași condiții de rambursare până la rambursarea creditului.

Pentru a obține credit, persoanele îndreptăţite depun la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din județul/sectorul unde domiciliază, o cerere însoţită de documentele precizate la art. 17 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele anexate la cerere sunt:
a) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap (certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecția copilului sau de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județeană, respectiv locală, a sectorului municipiului București sau decizia de încadrare în grad și tip de handicap eliberată de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in termen de valabilitate
b) copie de pe documentul de identitate
c) declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că respectă prevederile Art. 27 din lege şi că nu a mai beneficiat de acestea
d) declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica DGASPC orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului
e) copie de pe hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie sau de pe dispoziţia de tutelă/curatelă, unde este cazul.

Declaraţia pe propria răspundere are ca referință art. 326 – Falsul în declarații din Codul penal: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

DGASPC analizează documentele și eliberează persoanei în cauză / solicitantului o adeverinţă privind acordul plăţii dobânzii la creditul obţinut în temeiul prevederilor art. 27 din Legea nr. 448/2006.

Pe baza adeverinței, solicitantul se adresează unei unităţi bancare pentru a obţine credit.

Ulterior obținerii acceptului de creditare din partea unităţii bancare, persoana îndreptățită încheie cu DGASPC  un angajament de plată a dobânzii, pe baza contractului de credit şi a graficului de rambursare.

In cazul în care creditul este pentru achiziționarea unui autovehicul, persoana în cauză depune la dosar copie de pe factura finală a autovehiculului sau copia legalizată a contractului de vânzare/cumpărare a acestuia.

Atenție!
Ori de câte ori graficul de rambursare se modifică, beneficiarul este obligat să-l aducă la cunoştinţă DGASPC.
DGASPC  efectuează plăţile în baza ultimului grafic de rambursare depus iar la începutul fiecărui an bugetar, DGASPC încheie cu beneficiarii un act adiţional de acceptare a plăţii în condiţiile legii, pe baza ultimului grafic de rambursare aferent contractului.

În situaţia în care beneficiarul creditului înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către acesta.

Baza legală:

 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile și completările ulterioare - http://anpd.gov.ro/web/legislatie/legi/
 • Legea nr. 286/2009 privind noul Cod penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009 (în vigoare de la 1 februarie 2014) - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/109854

București, 25 martie 2016


Cum se obține credit cu dobândă subvenționată în condițiile Legii nr. 448/2006 pentru adaptare locuință? Click pentru detalii...

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede (art. 27) că persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat pot beneficia de credit cu dobânda subvenționată de la bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul ANPD la bugetul DGASPC, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul sau adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului.

Condiții:

 1. Valoarea creditului nu trebuie să depășească 10.000 euro
 2. Returnarea creditului nu trebuie să depășească 10 ani

Pot beneficia de credit cu dobândă subvenționată în condițiile art. 27 din Legea nr. 448/2016:

 • Persoana adultă cu handicap grav
 • Persoana adultă cu handicap accentuat
 • Familia care are în îngrijire copil/copii cu handicap grav
 • Familia care are în îngrijire copil/copii cu handicap accentuat
 • Persoana  care are în îngrijire copil/copii cu handicap grav
 • Persoana  care are în îngrijire copil/copii cu handicap accentuat

Persoanele care au contractat un credit și li se modifică gradul de încadrare beneficiază de aceleași condiții de rambursare până la rambursarea creditului.

Pentru a obține credit, persoanele îndreptăţite depun la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din județul/sectorul unde domiciliază, o cerere însoţită de documentele precizate la art. 17 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele anexate la cerere sunt:
a) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap (certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecția copilului sau de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județeană, respectiv locală, a sectorului municipiului București sau decizia de încadrare în grad și tip de handicap eliberată de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap), in termen de valabilitate
b) copie de pe documentul de identitate
c) declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că respectă prevederile art. 27 din lege şi că nu a mai beneficiat de acestea
d) declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica DGASPC orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului;
e) copie de pe hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie sau de pe dispoziţia de tutelă/curatelă, unde este cazul.
Declaraţia pe propria răspundere are ca referință art. 326 – Falsul în declarații din Codul penal: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

DGASPC analizează documentele și eliberează persoanei în cauză / solicitantului o adeverinţă privind acordul plăţii dobânzii la creditul obţinut în temeiul prevederilor art. 27 din Legea nr. 448/2006.

Pe baza adeverinței, solicitantul se adresează unei unităţi bancare pentru a obţine credit.

Ulterior obținerii acceptului de creditare din partea unităţii bancare, persoana îndreptățită încheie cu DGASPC  un angajament de plată a dobânzii, pe baza contractului de credit şi a graficului de rambursare.

In cazul în care creditul este pentru adaptarea locuinței, dosarul se completează cu:
- proiectul lucrării de adaptare a locuinţei conform nevoilor individuale de acces, însoţit de devizul de lucrări aferente adaptării; proiectul şi devizul trebuie să fie întocmite de organe abilitate
- declaraţie pe propria răspundere a organului abilitat din care să reiasă faptul că proiectul lucrării respectă cerinţele de accesibilitate, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Atenție!
Ori de câte ori graficul de rambursare se modifică, beneficiarul este obligat să-l aducă la cunoştinţă DGASPC.
DGASPC  efectuează plăţile în baza ultimului grafic de rambursare depus iar la începutul fiecărui an bugetar, DGASPC încheie cu beneficiarii un act adiţional de acceptare a plăţii în condiţiile legii, pe baza ultimului grafic de rambursare aferent contractului.

În situaţia în care beneficiarul creditului înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către acesta.

Baza legală:

 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile și completările ulterioare - http://anpd.gov.ro/web/legislatie/legi/
 • Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP-051-2012 – Revizuire NP-051-2000, Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice ..., publicat in Monitorul Oficial al României nr. 121 bis, 5 martie 2013 -  

http://socialtrend.ro/wp-content/uploads/2014/09/NP-051-normativ-privind-acesibilizarea-spatiului-urban.pdf

http://anpd.gov.ro/web/ordine/

București, 25 martie 2016

 


Ce facilităţi fiscale au părinţii minorului cu handicap? Click pentru detalii...

De la 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal în care sunt prevăzute următoarele:

 • nu se datorează impozit/taxă pe clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate – art. 456 litera t)
 • nu se datorează impozit/taxă pe terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv  a reprezentaţilor ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi a minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate - art. 464 litera t)
 • nu se datorează impozit/taxă pentru mijloacele de transport auto aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului – art.469, alin. (1), litera b).

 

In vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, sunt prevăzute următoarele:

 • persoanele fizice care, la data de 31 decembrie 2015, au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice -  art.495 - Dispoziţii tranzitorii
 • persoanele fizice şi juridice care, la data de 31 decembrie 2015, deţin mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice, au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv - art. 495 - Dispoziţii tranzitorii
 • scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456464 şi 469 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv - art.495 - Dispoziţii tranzitorii.

 

Baza legală:

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 9 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare -https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2016.htm

București, aprilie 2016

 


Cum şi în ce condiţii se acordă scutire de la timbrul de mediu? Click pentru detalii...

Actul normativ care stabileşte cadrul legal privind instituirea timbrului de mediueste Ordonanţa de Urgenţă nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

In înţelesul OUG nr. 9/2013, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 
a) autovehicul nou – orice autovehicul care nu a mai fost înmatriculat; 
b) autovehicul rulat – autovehiculul care a mai fost înmatriculat; 
c) RNTR 2 – Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
d) RNTR 7 – Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere – RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
m) timbrul de mediu - reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile provenite de la autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3.

OUG nr. 9/2013 prevede la art. 3, alin. 1, că timbrul de mediu se aplică pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, cu excepţia autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Excepţia se aplică numai pentru un singur autovehicul achiziţionat în decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap. 

Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului. Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor este cea prevazută în RNTR 7. 

Hotărârea Guvernului nr. 88 din 13 martie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule prevede situaţiile în care se acordă exceptările de la plata taxei pe baza mențiunilor speciale înscrise în cartea de identitate a vehiculului, astfel : 

 • în cazul autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, Regia Autonomă "Registrul Auto Român" menționează la rubrica "Modificări ce nu afectează performanțele şi caracteristicile de folosință ale vehiculului" din cartea de identitate a vehiculului tipul dispozitivului cu care este echipat autovehiculul, în conformitate cu prevederile RNTR‐7, numai dacă dispozitivul este certificat şi numai după  verificarea modului de fixare şi funcționare a acestuia.
 • în cazul autovehiculelor special construite/modificate în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat în scaune rulante, Regia Autonomă "Registrul Auto Român" înscrie în cartea de identitate a vehiculului următoarele: la rubrica 1 "Categoria" ‐ "Autovehicul special M1" şi la rubrica 2 "Caroseria" ‐ "SH vehicul accesibil scaunelor rulante".     

 

 • autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate functiona in regim automat, detinute de catre persoanele cu handicap, intra in categoria celor exceptate de la plata taxei, cu condiţiile înscrierii modificărilor speciale de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", în cartea de identitate a vehiculului. HG nr. 88/2013 specifică faptul că “echiparea autovehiculului cu o cutie de viteze care poate funcționa în regim automat nu constituie o modificare specială a acestuia şi nu determină singură exceptarea de la plata timbrului.”Baza legală:

 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile și completările ulterioare - http://anpd.gov.ro/web/legislatie/legi/
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, aprobată prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_9_2013_timbrul_de_mediu_pentru_autovehicule_ordonanta_urgenta_9_2013.php

 • Hotărârea Guvernului nr. 88 din 13 martie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial nr. 137 din 14 martie 2013 - https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/HG_88_2013.pdf


In ce conditii se acordă scutire de la plata tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (rovinieta)? Click pentru detalii...

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede (art. 28) că persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită rovinietă.

Pentru a obține rovinieta, persoanele îndreptăţite depun, fie la primăria din localitatea de domiciliu sau reşedinţă, fie la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti (DGASPC), o cerere însoţită de documentele, în copie, precizate la art. 15 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste documente sunt:

 • documentul care atestă încadrarea în grad de handicap (certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecția copilului sau de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județeană, respectiv locală, a sectorului municipiului București sau decizia de încadrare în grad și tip de handicap eliberată de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap), in termen de valabilitate
 • actul de identitate
 • certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului.

Primăriile centralizează lunar cererile primite şi le trimit, până în data de 10 a lunii următoare, DGASPC-urilor. La rândul lor, DGASPC-urile centralizează lunar solicitările şi le trimit Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., împreună cu cererea de acordare a rovinietelor. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. eliberează rovinietele solicitate către DGASPC-uri până în ultima zi lucrătoare a lunii respective - art. 15 din HG nr. 268/2007.

Beneficiază de rovinietă persoana cu handicap (copil sau adult),  asistentul personal al persoanei cu handicap grav sau, după caz, însoțitorul, pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din aceste persoane.

În cazul persoanelor cu handicap grav, se pot întâlni două situații:

 • situația în care persoana cu handicap grav are asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale (art. 35 din Legea nr. 448/2006);
 • situația în care persoana cu handicap grav a optat pentru indemnizație lunară în loc de asistent personal (art. 42 din Legea nr. 448/2006).

Dreptul la rovinietă pentru asistentul personal al persoanei cu handicap grav exclude dreptul însoțitorului aceleiași persoane cu handicap grav, de a beneficia de rovinietă.

Legea nr. 448/2006 definește însoţitorul ca “persoana care acompaniază persoana cu handicap şi care beneficiază de drepturi în condiţiile prevăzute de lege”.
În sensul acordării rovinietei, calitatea de însoţitor poate fi dovedită în baza unei declaraţii pe propria răspundere a persoanei cu handicap, a părintelui sau a reprezentantului legal, după caz, potrivit căreia persoana nominalizată va însoţi persoana cu handicap ori de câte ori este nevoie, pe perioada de valabilitate a documentului care atestă gradul grav de handicap.  Declarația se depune odată cu depunerea cererii de obținere a rovinietei.

Declaraţia pe propria răspundere are ca referință art. 326 – Falsul în declarații din Codul penal: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Baza legală:

 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile și completările ulterioare - http://anpd.gov.ro/web/legislatie/legi/
 • Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare -  www.cnadnr.ro/docs/pagini/OG15%2018.09.2015.pdf

București, 25 martie 2016


Când și cum se exprimă dreptul de opțiune între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare? Click pentru detalii...

Conform prevederilor art. 42, alin (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, “părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.”

Art. 30 din HG nr. 268/2007 prevede:  „Dreptul de opţiune exprimat în temeiul prevederilor art. 42 alin. (4) din lege operează numai în condiţiile în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap cuprinde menţiunea: "cu asistent personal".
Opțiunea se face după obținerea documentului care atestă încadrarea în gradul grav de handicap cu asistent personal. 

Documentul care atestă încadrarea în grad de handicap poate fi, după caz:

 • certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecția copilului județeană, respectiv locală, a sectorului municipiului București
 • certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județeană, respectiv locală, a sectorului municipiului București
 • decizia de încadrare în grad și tip de handicap eliberată de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Părintele / reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, adultul cu handicap grav /reprezentantul legal al acestuia, cu excepţia aceluia cu handicap vizual grav, optează pentru asistent personal sau primirea indemnizației lunare prin cerere adresată DGASPC judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Opțiunea devine valabilă atunci când DGASPC și-a exprimat acordul în scris.

Conform legii, DGASPC trebuie să comunice angajatorului (primăriei localității în care își are domiciliul persoana cu handicap grav), în termen de 5 zile, acordul pentru opţiunea exprimată de solicitant.

 

Baza legală:

 

Bucuresti, 28 septembrie 2016

 


Ce este și cum se acordă legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafață? Click pentru detalii...

Conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul următoarele persoane:
- persoanele cu handicap grav
- persoanele cu handicap accentuat
- însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora
- însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora
- însoţitorii adultilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap
- asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav
- asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.


Primesc legitimaţie pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă următoarele persoane:
- persoanele cu handicap grav
- persoanele cu handicap accentuat
- asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav
- asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat


Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este un document standard eliberat direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, costurile de emitere fiind suportate din bugetele judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.


În cazul pierderii, distrugerii sau furtului legitimaţiei, persoana cu handicap va declara nulă legitimația într-un cotidian şi va solicita eliberarea unui duplicat. Pierderea, distrugerea sau furtul duplicatului presupune costuri de emitere a unei noi legitimaţii, pe care persoana cu handicap le va suporta.


Modelul de legitimație este stabilit prin Ordinul nr. 62/2007.


Legitimația este:
- nominală
- netransmisibilă
- valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap
- valabilă pe întregul teritoriu al ţării
- recunoscută de toate regiile de transport local


Asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti au obligaţia de a preda legitimaţia la încetarea contractului individual de muncă.


Documentul care atestă încadrarea în grad de handicap poate fi, după caz:
- certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecția copilului județeană, respectiv locală, a sectorului municipiului București
- certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap județeană, respectiv locală, a sectorului municipiului București
- decizia de încadrare în grad și tip de handicap eliberată de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap


Sumele aferente dreptului prevăzut în Legea nr. 448/2006 se asigură din bugetele locale, modalitatea de acordare a gratuităţii şi cuantumul acesteia sfiind stabilită prin hotărâre a consiliilor locale.

 

Baza legală:
1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile și completările ulterioare - http://anpd.gov.ro/web/legislatie/legi/


2. Ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 62 din 23 aprilie 2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia, publicat în Monitorul Oficial nr. 293 din 3 mai 2007
http://anpd.gov.ro/web/legislatie/ordine/

 

Bucuresti, 10 octombrie 2016

 

 

     Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
     Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Adresa de sesizari: cfcu.phare@mfinante.ro

Asociatia de sprijin a copiilor handicapati fizic Romania
Adresa : Bucuresti, G-ral Haralambie nr.36, sector 4
Tel/fax : +40-21.337.1875
Tel : +40-21.335.4370

by MUFLON