Dr. Nicolae ROBĂNESCU (1923 – 2004)
 

Dr. Nicolae Robănescu s-a născut la Bucureşti, în anul 1923. Absolvent al Facultăţii de Medicină şi Chirurgie din Bucureşti, este până în 1959 membru al Catedrei de Ortopedie şi Traumatologie conduse de acad. prof. Al. Rădulescu. Scos din învăţământ în baza legilor de curăţire a « frontului ideologic », se dedică recuperării funcţionale a copiilor cu deficienţe fizice.

În 1968, a înfiinţat Secţia de Recuperare Funcţională Neuromotorie pe lângă Spitalul de copii Călăraşi, ca urmare a sechelelor lăsate de epidemiile de poliomielită din anii ’60-’70. A fost promotorul reeducării neuro-motorii şi cel care a introdus în ţara noastră metodele moderne de kinetoterapie : Bobath, Kabat, Vojta. După cutremurul din 1977, secţia a fost mutată în fosta Maternitate Avrig (actualul sediu al Direcţiei de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti) iar din 1993 secţia funcţionează în incinta Spitalului Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Maria Sklodowska Curie.

A fost autorul mai multor lucrări ştiinţifice : Readaptarea copilului handicapat fizic, Tratamentul sechelelor motorii ale encefalopatiilor cronice infantile, Reeducarea neuro-motorie.

În 1990, a avut iniţiativa înfiinţării Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic şi s-a implicat în foarte multe dintre acţiunile acesteia. În multe articole din Buletinul informativ şi în întâlnirile cu părinţii, dl dr. Robănescu a subliniat permanent rolul asociaţiei de a promova demnitatea persoanelor cu handicap şi de a  milita pentru drepturile lor.

După trecerea în nefiinţă a dlui doctor, cu străduinţa extraordinară a dnei dr. Liliana Pădure, secţia de recuperare din cadrul Spitalului Maria Sklodowska Curie (fost Budimex) a devenit Centrul Naţional Medical de Recuperare neuro-psiho-motorie pentru copii "Dr. Nicolae Robănescu".