Rezolutia conferintei nationale "Drepturile copiilor si tinerilor
cu handicap fizic - de la deziderat la realitate"
 
Rezolutia conferintei nationale cu handicap fizic - de la deziderat la realitate"" /> Scurta descriere:

„Drepturile copiilor si tinerilor cu handicap fizic – intre deziderat si realitate”

 

Conferinta organizata in Bucuresti, in perioada 29 – 30 iulie 2010 la Rin Grand Hotel de catre Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic – Romania (ASCHF-R), in cadrul proiectului cu titlul „Cunoaste lumea mea!”, proiect finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European (SEE), Fondul pentru Organizatii Neguvernamentale, Runda II, Componenta: Incluziune sociala si acces la serviciile sociale, proiect finantat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic, a adoptat urmatoarea rezolutie:

 

In Romania drepturile copiilor si tinerilor cu handicap fizic sunt grav incalcate.

 

Conform unui studiu realizat de catre Asociatia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic - Romania in perioada februarie – mai 2010 in randul familiilor care au in ingrijire copii si tineri cu handicap fizic din noua judete din Romania:

 

In ce priveÅŸte educatia:

-              cu toate ca în ultimii 10 ani s-au realizat progrese in integrarea scolara a copiilor cu handicap: actualmente 38% dintre tinerii de 19 ani si peste nu au urmat nici o forma de scolarizare si 23% copiii de 7-18 ani sunt nescolarizati;

-              doar o treime dintre copii sunt integrati in invatamantul de masa dar acesta nu este adaptat nevoilor lor;

-              dificultatea transportului si lipsa accesibilitatilor in scoli sunt bariere fizice cu care se confrunta zilnic 40% dintre copii scolarizati;

-              continutul invatarii sau metodele psiho-pedagogice de predare-invatare nu sunt adaptate nevoilor copiilor cu handicap fizic: dificultatea continuturilor invatarii corelata cu lipsa profesorului de sprijin sunt obstacole ale integrarii scolare pentru 41% dintre copii;

-              cel putin 1 din 5 copii suporta zilnic discriminari de tip: climat socio-afectiv nefavorabil/ostil în scoală, atitudinea discriminatorie a cadrelor didactice si/sau a colectivului scolar;

-              trecerea de la un ciclu de scolarizare la altul conduce la pierderi masive ale populatiei scolare a copiilor cu handicap fizic: daca in ciclul primar sunt integrati 80% dintre copiii de 7-10 ani, in gimnaziu sunt integrati doar 41%, 28% in invatamantul secundar (liceal) si 9% in invatamantul universitar;

 

In ce priveşte asistenta medicală:

-              serviciile medicale destinate persoanelor cu handicap fizic sunt de slabă calitate;

-              asistenÅ£a medicală de care beneficiază în acest moment copiii / tinerii cu dizabilităţi este insuficientă, aceÅŸtia au nevoie de asistenţă medicală specializată: kineto-terapie, psihiatrie, logopedie, ortopedie, stomatologie si oftalmologie;

-              părinÅ£ii ÅŸi copiii / tinerii cu handicap fizic au nevoie de informare, consiliere, indrumare specializată în domeniul medical.

 

In ce priveste accesibilizarea spatiilor publice:

-              multe dintre spatiile publice sunt neaccesibilizate sau daca există accesibilizari, acestea sunt de slaba calitate, impracticabile de cele mai multe ori;

-              mijloacele de transport in comun sunt putine, si doar 6% dintre cei chestionati au declarat ca le-au folosit.

 

In ce priveste dreptul la asistent personal:

-              in 90% din familiile chestionate care au in ingrijire un copil / tanar cu handicap grav, asistentul personal este unul dintre parinti;

-              asistenta acordata persoanei cu handicap se bazeaza aproape in totalitate pe solidaritatea familiala, nu pe specializare si pe asistenti personali profesionisti;

-              drepturile asistenÅ£ilor personali sunt incălcate de multe ori: nu le sunt acordate la timp salariile, nu le sunt recunoscute si acordate sporurile salariale, nu li se acorda concediu medical, de odihna etc.

 

În ce priveÅŸte integrarea profesionala a tinerilor cu handicap:

-              doar 5% dintre tinerii cu handicap fizic sunt integrai profesional;

-              cei angajati s-au lovit de diverse dificultati la locul de munca, atitudini discriminatorii din partea angajatorilor si a colegilor;

-              dintre tinerii chestionati - 35% sunt nescolarizati, 41% au absolvit doar gimnaziul sau mai putin (sunt necalificati practic) si doar o patrime au absolvit cursuri de specializare/formare profesionala in cadrul liceului, scolii profesionale sau a facultatii);

-              nescolarizarea a condus în multe dintre cazuri la neprofesionalizare, unii dintre tinerii cu handicap fizic au devenit, din persoane cu resurse care se puteau dezvolta si integra social si profesional, consumatori de servicii sociale;

-              o posibila alternativa ar fi alternativele ocupationale: munca la domiciliu sau ocupatii cu timp partial de lucru.

 

In ce priveÅŸte situatia socio-economica a familiilor care au in ingrijire copii/tineri cu handicap fizic:

-              situatia economica a gospodariei in care se afla un copil/tanar cu handicap fizic este foarte precara;

-              venitul mediu al asistentului personal este sub 600 RON (salariul minim pe economie stabilit la 1 ian 2010). Valoarea aceasta este extrem de mica (de 2.5 ori mai mica) comparativ cu venitul salarial mediu net din Romania din februarie 2010 care este de  1411 RON – conform Comunicatului Institutului National de Statistica din 07.04.2010.

 

La conferinta au participat reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, ai societatii civile si ai mass-media, specialisti.

 

In cadrul conferintei au fost discutate aspecte legate de respectarea drepturilor copiilor si tinerilor cu handicap fizic si identificate ca SOLUTII:

 

In ce priveÅŸte educatia:

-              integrarea mai multor copii si tineri in diverse forme de scolarizare;

-              scolarizarea la domiciliu pentru unii dintre copii nedeplasabili;

-              orientarea scolara si profesionala adecvata a copiilor;

-              promovarea modelelor de bune practici;

-              informarea permanenta a cadrelor didactice;

-              pregatirea adecvata a cadrelor didactice;

-              un mai bun management al scolilor (repararea lifturilor acolo unde exista, plasarea claselor in care sunt copii cu handicap fizic la parterul cladirilor, intretinerea accesibilizarilor existente, construirea de accesibilitati acolo unde nu exista);

-              sanctionarea cadrelor didactice acolo unde se constata ca au atitudini discriminatorii;

-              organizarea de activitati comune reprezentanti ai scolilor, ong-urilor, parintilor;

-              adaptarea, dupa caz, a programei scolare, cerintelor, modalitatilor de predare;

-              formarea adecvată a viitorilor specialiÅŸti care vor lucra cu persoane cu dizabilităţi (asistenÅ£i sociali, cadre didactice, psihologi etc.);

 

-              schimbarea mentalităţii profesorilor, elevilor, părinÅ£ilor, crearea unei imagini pozitive faţă de persoanele cu dizabilităţi;

 

In ce priveste integrarea profesionala a tinerilor cu handicap:

-                      adaptarea curriculara la nevoile persoanelor cu dizabilitati;

-                      orientarea scolara si profesionala timpurie;

-                      colaborarea intre institutii/autoritati si ONG-uri in proiecte comune;

-                      organizarea de programe de consiliere, evaluare, pregătire destinate persoanelor cu dizabilitati si angajatorilor;

-                      infiinÅ£area, sustinerea si promovarea atelierelor protejate si a unitatilor protejate;

-                      infiintarea unor centre pilot pentru: formarea, consilierea in vederea angajarii persoanelor cu dizabilitati;

-                      asigurarea mai multor facilitati angajatorilor care angajeaza persoane cu handicap;

-                      adaptarea ofertei educationale a scolilor speciale la cerintele pietei fortei de munca.

 

In ce priveste asigurarea serviciilor sociale pentru copiii/tinerii cu handicap:

-                      este necesara infiintarea unor servicii complexe de recuperare, respiro, socializare destinate copiilor/tinerilor cu handicap. Este nevoie astfel de servicii sociale primare ÅŸi specializate precum: asigurarea transportului, centre de zi saptamanale pentru adultii cu handicap, centre de respiro, servicii de planing familial (contraceptie) pentru persoanele adulte cu handicap, terapie ocupatională, servicii de socializare pentru parinti si tineri, ateliere vocationale, servicii de formare a abilitatilor de viată independenta, consiliere pentru parinti, etc.

-                      finantarea serviciilor sociale existente astfel incat sa raspunda nevoilor beneficiarilor;

-                      acordarea de finantare, din partea statului, pentru înfiintarea de noi servicii sociale;

-                      introducerea unor noi servicii in nomenclatorul serviciilor sociale.

 

In ce priveste asigurarea serviciilor medicale:

-                      serviciul medical destinat persoanelor cu dizabilitati trebuie sa fie nu numai unul medicamentos ci unul integrat;

-                      serviciile de recuperare destinate persoanelor cu dizabilitati nu acoperă toate nevoile beneficiarilor iar acestea trebuie sa existe in toate judetele;

-                      este necesar ca toate medicamentele destinate persoanelor cu dizabilitati să fie compensate;

-                      tratamentele stomatologice ar trebui compensate pentru persoanele cu dizabilitati;

-                      in centrele de recuperare ar trebui sa existe si cate un cabinet stomatologic;

-                      este necesara respectarea termenelor legale pentru aprobarea si distribuirea dispozitivelor medicale;

-                      ar putea fi infiintate cabinete stomatologice mobile care sa se deplaseze la domiciliul persoanelor cu dizabilitati;

-                      un mai bun management al unitatilor sanitare, crearea si intretinerea accesibilitatilor;

-                      plasarea cabinetelor destinate copiilor/tinerilor cu handicap in zone accesibilizate;

-                      schimbarea mentalitatilor, consilierea si informarea personalului medical.

 

In ce priveÅŸte accesibilizarea spatiilor publice:

-                      accesibilizarea tuturor spatiilor publice si intretinerea accesibilitatilor existente;

-                      respectarea standardelor la realizarea accesibilizarilor;

 

-                      sesizarea Inspectoratului de Stat in Constructii cu privire la nerespectarea standardelor privind accesibilizarea 

 

In ce priveÅŸte acordarea drepturilor asistentilor personali:

-          acordarea tuturor drepturilor salariale asistentilor personali;

-          sanctionarea autoritatilor care nu respecta drepturile asistentilor personali.

 

IN CONCLUZIE, se impune realizarea unor eforturi concentrate din partea reprezentantilor statului, a institutiilor si autoritatilor locale si centrale, a organizatiilor neguvernamentale, a specialistilor din diverse domenii pentru asigurarea unui trai decent persoanelor cu handicap si familiilor acestora.