Adunările Generale Anuale din filialele ASCHF-R È™i a OrganizaÈ›iei NaÈ›ionale
 

Conform statutului, fiecare din filialele ASCHF-R au obligativitatea de a organiza È™edinÈ›a de lucru a Adunării Generale Anuale, până la data de 31 martie a anului în curs.

În cadrul adunărilor generale, se prezintă rapoartele de activitate pe anul precedent: Raportul de activitate, Raport financiar, Raportul cenzorului È™i înainte de apobarea acestora se face o analiză atentă a lor.

După prezentarea È™i aprobarea acestora, se supune aprobării Planul de activitate È™i Bugetul de venituri È™i cheltuieli, pentru anul în curs. După dezbaterea acestora sunt aprobate, urmând implementarea lor.

La adunările generale, sunt invitați părinți de copii/tineri cu dizabilități, membrii ai filialei respective și reprezentanți ai unor autorități locale.

În cadrul AGA, părinÈ›ii copiilor cu dizabilități fac diferite propuneri cu privire la planul de activitate, în interesul copiilor lor.

O componentă importantă în cadrul AGA o constitue punctul ”Diverse”, unde părinÈ›ii prezintă probleme cu care se confruntă în viaÈ›a de zi cu zi privind creÈ™terea, recuperarea, educaÈ›ia copiilor lor cât È™i probleme care È›in de integrarea reală a acestor copii în societate.

Unii părinÈ›i, în speciale din mediul rural, sesizează că le sunt încălcate unele drepturi legale, de către anumiÈ›i funcÈ›ionari publici, care nu stăpânesc legislaÈ›ia, iar aÈ›ii din comoditate È™i lipsă de interes față de problemele persoanelor cu dizabilități È™i a celor care îi îngrijesc.

Problemele acestora sunt preluate de conducerea asociaÈ›iei, urmând să facă demersuri pentru rezolvarea lor.