Adunările Generale Anuale din filialele ASCHF-R și a Organizației Naționale 2023
 

Conform statutului, fiecare din filialele ASCHF-R au obligativitatea de a organiza ședința de lucru a Adunării Generale Anuale, până la data de 31 martie a anului în curs.

în cadrul adunărilor generale, se prezintă rapoartele de activitate pe anul precedent: Raportul de activitate, Raport financiar, Raportul cenzorului și înainte de apobarea acestora se face o analiză atentă a lor.

După prezentarea și aprobarea acestora, se supune aprobării Planul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul în curs. După dezbaterea acestora sunt aprobate, urmând implementarea lor.

La adunările generale, sunt invitați părinți de copii/tineri cu dizabilități, membrii ai filialei respective și reprezentanți ai unor autorități locale.

în cadrul AGA, părinții copiilor cu dizabilități fac diferite propuneri cu privire la planul de activitate, în interesul copiilor lor.

O componentă importantă în cadrul AGA o constitue punctul ”Diverse”, unde părinții prezintă probleme cu care se confruntă în viața de zi cu zi privind creșterea, recuperarea, educația copiilor lor cât și probleme care țin de integrarea reală a acestor copii în societate.

Unii părinți, în speciale din mediul rural, sesizează că le sunt încălcate unele drepturi legale, de către anumiți funcționari publici, care nu stăpânesc legislația, iar ații din comoditate și lipsă de interes față de problemele persoanelor cu dizabilități și a celor care îi îngrijesc.

Problemele acestora sunt preluate de conducerea asociației, urmând să facă demersuri pentru rezolvarea lor.